Nieuws • 1 oktober 2018

Bericht over de Stints

De minister heeft vandaag besloten het gebruik van de Stints per direct te schorsen. Het betreft een voorzorgsmaatregel totdat alle onderzoeken zijn afgerond. Naar aanleiding van het tragische ongeval in Oss met de Stint, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoek gedaan naar de elektrische bakfietsen.

Wij hebben de berichtgeving over de Stints en het lopende onderzoek nauwlettend gevolgd en nemen dit bericht uiteraard ter harte. Wij zetten per direct alle Stints stil en gaan vanaf morgen met de kinderen te voet van en naar de scholen, onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Als de afstand tussen de school en de buitenschoolse opvanglocatie te groot is, zorgen wij voor passend alternatief vervoer.

We blijven de onderzoeken naar de veiligheid van de Stints volgen en brengen jullie op de hoogte wanneer er meer informatie bekend is.

Delen