Nieuws • 1 oktober 2018

Wat betekent de nieuwe beroepskracht-kind-ratio voor de kinderopvangtarieven?

Op 1 januari 2019 is de nieuwe beroepskracht-kind-ratio (BKR), ook wel leidster-kind-ratio genoemd, van toepassing. De BKR staat voor het aantal kinderen dat één pedagogisch medewerker kan opvangen. Deze ratio verschilt per leeftijdscategorie.

Met de nieuwe wet- en regelgeving binnen de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang mag een pedagogisch medewerker nog maar drie baby’s tot 1 jaar opvangen. Op dit moment zijn dat er vier. Deze nieuwe regelgeving betekent dat we meer pedagogisch medewerkers nodig hebben op de groepen.

Meer kinderopvangtoeslag in 2019

De overheid investeert in 2019 248 miljoen extra in de kinderopvangtoeslag, om zo kostenstijging voor ouders zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen wordt in 2019 voor de kinderdagopvang €8,02, tegenover €7,45 dit jaar. Veel ouders betalen hierdoor netto volgend jaar ongeveer hetzelfde voor kinderdagopvang.

Buitenschoolse opvang

Het tarief van de buitenschoolse opvang zal minder snel stijgen. De jaarlijkse inflatie en toename van loonkosten zorgen natuurlijk voor een tariefstijging, maar die wordt beperkt doordat de BKR voor buitenschoolse opvang juist wordt verruimd. Twee BSO-medewerkers mogen bijvoorbeeld straks 24 kinderen opvangen in plaats van 20, als de locatie daarvoor ruim genoeg is.

Bekendmaking tarieven

De tarieven van De Drie Ballonnen voor het nieuwe jaar worden begin november bekend gemaakt. Je kunt vanaf dat moment ook de nettokosten (de kosten na aftrek van de kinderopvangtoeslag) voor het nieuwe jaar berekenen via onze rekentool.

Meer over de nieuwe beroepskracht-kind-ratio en de andere kwaliteitseisen lees je op de website van De Rijksoverheid. Wil je nog even nagaan hoe het ook alweer precies werkt met de kinderopvangtoeslag? Bekijk dan onze blogpost met uitleg.

Delen