Nieuws • 23 april 2020

Corona-informatie: veilig naar de kinderopvang

Update 26 juni 10.00 uur

Sinds 8 juni zijn alle locaties van De Drie Ballonnen weer open. De bijzondere hygiënemaatregelen en aanvullende afspraken blijven nog wel van kracht. Hierin blijven we de richtlijnen van het RIVM volgen.

Wanneer mag je kind naar de kinderopvang komen?

In principe mogen kinderen alleen naar de kinderopvang komen als zij:

  • Geen koorts en/of (milde) verkoudheidsklachten hebben
  • Niemand in het gezin van het kind koorts boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft. Pas als iedereen 24 uur geen klachten heeft, is een kind weer welkom op de opvang.
  • Niemand in het gezin of in de omgeving van een kind positief getest is voor corona (COVID-19).

Uitzondering: neusverkoudheid bij kinderen jonger dan 6 jaar

Kinderen die jonger zijn dan 6 jaar die alleen neusverkouden zijn (wat past bij het voor het kind bekende klachten) en geen koorts hebben, kunnen gewoon naar de kinderopvang komen. Ook kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool kunnen dan toch gewoon naar school en de BSO komen.
Voorwaarde is wel dat zij geen andere klachten hebben die kunnen duiden op corona of in contact zijn geweest met mensen die positief zijn getest op corona.
Voor kinderen van 6 jaar en ouder geldt wel nog steeds dat zij bij neusverkoudheid thuis moeten blijven van school en BSO, tenzij de klachten passen bij voor het kind bekende klachten zoals hooikoorts of astma én zij geen verhoging of koorts hebben.

Je kunt de volledige beschrijving van de maatregel vinden op de website van het RIVM: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

Hoe maak je de juiste keuze?

BOINK, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, heeft samen met Jeugdartsen Nederland een handige ‘beslisboom’ gemaakt. Uit dit overzicht blijkt of je kind wel of niet naar de kinderopvang kan komen. Bekijk de beslisboom op de website van BOINK.

Website SVB over compensatie opvangkosten

Alle ouders die de kinderopvang zijn blijven betalen, krijgen een compensatie voor de eigen bijdrage die ze betalen voor de kinderopvang over de periode vanaf 16 maart t/m 5 juni. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitbetaling van deze vergoeding.
De overheid compenseert de kosten van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Het maximum uurtarief is het vastgestelde maximum tarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert. Ligt de uurprijs van de opvangvorm van jouw kind boven de maximale uurvergoeding? De Drie Ballonnen vergoedt tot deze kosten bóven de maximum uurvergoeding over de periode van 16 maart tot 11 mei.
Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In die brief staat dat je de vergoeding in één keer rond 8 juli op je rekening ontvangt.
Op www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang vind je informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat je kunt doen als je het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de coronamaatregelen in onze kinderopvang en hebben daarom een aantal belangrijke vragen met antwoorden op een rij gezet.

 

Mijn kind heeft milde klachten, maar uit de test blijkt dat het géén corona heeft. Mag mijn kind nu alsnog naar de kinderopvang komen?

Ook als uit een coronatest blijkt dat het kind geen corona heeft, blijven de regels hetzelfde. Zie de uitleg bovenin dit bericht.

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden op de locaties?

We besteden dagelijks met de kinderen aandacht aan hygiënemaatregelen zoals: handen wassen, hoesten, niezen en toilethygiëne. Als de kinderen nog jong zijn, zorgen wij daarvoor. Oudere kinderen leren we zelf hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest, voordat we gaan eten, na hoesten, niezen en buitenspelen.  Spelenderwijs leren we hen zo waar ze op moeten letten om niet ziek te worden. Soms ondersteunen we dat proces met het ophangen van pictogrammen.

Een schone locatie helpt om de verspreiding van griep en andere soorten ziektes zoals het coronavirus te voorkomen. Bovendien gedijen bacteriën er minder en is het voor kinderen en medewerkers fijn om te spelen en te werken in een schone ruimte. We huren schoonmaakbedrijven of huishoudelijk medewerkers in voor de grote schoonmaakwerkzaamheden (zoals vloeren en sanitair). Daarnaast werken we op elke groep met een schoonmaakrooster (voor ruimten, meubelen en materialen) volgens de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVM. Het speelgoed krijgt regelmatig een sopje en als ze dat leuk vinden, betrekken we de kinderen hierbij. Zo leren ze meteen dat schoonmaken ook gewoon leuk kan zijn.

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de pedagogisch medewerkers die aanwezig zijn?

Onze medewerkers mogen geen bron van besmetting zijn. Persoonlijke hygiëne is daarom erg van belangrijk. Onze pedagogisch medewerkers volgen de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVM  en blijven thuis als zij symptomen hebben als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging/koorts.

Houden de pedagogisch medewerkers ook anderhalve meter afstand en moeten de kinderen anderhalve meter afstand houden met elkaar?

De pedagogisch medewerkers houden onderling waar mogelijk anderhalve meter afstand. Ook houden zij anderhalve meter afstand van ouders.

Bij kinderen onder de 12 jaar is er geen sprake van groepsvorming als ze samen spelen onder toezicht. De anderhalve meter regel is dan niet van toepassing, ook niet als ze spelen onder toezicht van de opvang. We zorgen er ook voor dat kinderen zo veel mogelijk lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/speeltoestellen hun handen wassen.

Hoe kunnen we de kinderen veilig halen en brengen en is er wel tijd voor een overdracht?

Elke locatie heeft haar eigen ouders over de veiligheidsmaatregelen op de locatie geïnformeerd. Mocht je deze niet hebben gekregen of hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van jouw locatie.

Ik heb een andere vraag dan bovenstaande vragen. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?

Je kunt hiervoor contact opnemen met je clustermanager of met de klantenservice via 079–7600202 of klantenservice@drieballonnen.nl. Voor gastouderopvang kun je telefonisch of per e-mail terecht bij je vaste bemiddelingsmedewerker.

Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen we je naar de informatie van de Rijksoverheid.

Delen