Corona-informatie

Veilig naar de kinderopvang

Onze kinderopvanglocaties zijn met gepaste coronamaatregelen open. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM. Hieronder lees je ons algemene beleid m.b.t. het coronavirus. De locatiespecifieke veiligheidsmaatregelen kun je opvragen bij de clustermanager of de pedagogisch medewerkers van de locatie van je kind.

Wanneer mag je kind naar de kinderopvang komen?

Kinderen mogen naar de kinderopvang komen als:

  • Zij geen koorts en/of (milde) coronaklachten hebben.
  • En niemand in het gezin van het kind koorts boven de 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft. Pas als iedereen 24 uur geen klachten heeft, is een kind weer welkom op de opvang.
  • En niemand in het gezin van het kind positief getest is voor corona (COVID-19).
Uitzondering: verkoudheidsklachten bij kinderen

Kinderen met verkoudheidsklachten zoals zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn, maar zonder koorts kunnen gewoon naar de kinderopvang komen. Voorwaarde is wel dat zij geen andere klachten hebben die kunnen duiden op corona.

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft voor ouders een beslisboom ontwikkeld. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je kind bij verkoudheid wel of niet naar de kinderopvang mag. Bekijk de beslisboom hier! 

Als je kind zelf niet ziek is, maar iemand anders in jullie gezin is positief getest voor corona; wanneer mag je kind dan weer naar de kinderopvang komen?

Kinderen moeten in quarantaine blijven tot en met tien dagen ná het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Wanneer dat is, hangt af van de vraag of je kind wel of niet strikte afstand (isolatie) kan houden van de huisgenoot met corona:

  • Is het wel mogelijk om strikte afstand te houden tussen je kind en huisgenoot met corona? Dan mag je kind weer naar de kinderopvang komen na 10 dagen nadat het laatste nauwe contact is geweest met de huisgenoot met corona, op voorwaarde dat het kind zelf geen klachten heeft.
  • Is het niet mogelijk om strikte afstand te houden tussen je kind en de huisgenoot met corona? Dan moet je kind langer thuisblijven: je kind mag dan weer naar de kinderopvang komen na 10 dagen nadat de huisgenoot met corona volledig klachtenvrij is.
Verzoek: draag een mondkapje binnen

Kom je je kind binnen brengen of halen? Dan vragen we je om een mondkapje te dragen, zo lang je binnen in de locatie bent. Met deze maatregel hopen wij het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Andere veelgestelde vragen

Mijn kind heeft milde klachten, maar uit de test blijkt dat het géén corona heeft. Mag mijn kind nu alsnog naar de kinderopvang komen?

Ook als uit een coronatest blijkt dat het kind geen corona heeft, blijven de regels hetzelfde. Zie de uitleg bovenin dit bericht.

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden op de locaties?

We besteden dagelijks met de kinderen aandacht aan hygiënemaatregelen zoals: handen wassen, hoesten, niezen en toilethygiëne. Als de kinderen nog jong zijn, zorgen wij daarvoor. Oudere kinderen leren we zelf hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest, voordat we gaan eten, na hoesten, niezen en buitenspelen. Spelenderwijs leren we hen zo waar ze op moeten letten om niet ziek te worden. Soms ondersteunen we dat proces met het ophangen van pictogrammen.

Een schone locatie helpt om de verspreiding van griep en andere soorten ziektes zoals het coronavirus te voorkomen. Bovendien gedijen bacteriën er minder en is het voor kinderen en medewerkers fijn om te spelen en te werken in een schone ruimte. Elke groep maakt schoon volgens de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVM. Dit doen zij aan de hand van een schoonmaakschema dat aangeeft wat dagelijks, wekelijks of jaarlijks nodig is. Een deel van de schoonmaakwerkzaamheden (vloeren en sanitair) doet het schoonmaakbedrijf of de huishoudelijk medewerker. Het speelgoed krijgt regelmatig een sopje en als kinderen dat leuk vinden, betrekken we hen hierbij. Zo kunnen ze ervaren dat schoonmaken ook leuk kan zijn.

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de pedagogisch medewerkers die aanwezig zijn?

Persoonlijke hygiëne is daarom erg van belang. Om risico’s uit te sluiten is het van belang dat dit op de juiste manier gebeurt. Onze pedagogisch medewerkers volgen de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVM  en blijven thuis als zij symptomen hebben als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging/koorts.

Houden de pedagogisch medewerkers ook anderhalve meter afstand en moeten de kinderen anderhalve meter afstand houden met elkaar?

De pedagogisch medewerkers houden onderling waar mogelijk anderhalve meter afstand. Ook houden zij anderhalve meter afstand van ouders.

Bij kinderen onder de 12 jaar is er geen sprake van groepsvorming als ze samen spelen onder toezicht. De anderhalve meter regel is dan niet van toepassing, ook niet als ze spelen onder toezicht van de opvang. We zorgen ervoor dat zij wel vóór en na het spelen met speelgoed/speeltoestellen hun handen goed wassen.

Hoe kunnen we de kinderen veilig halen en brengen en is er wel tijd voor een overdracht?

Elke locatie informeert haar eigen ouders over de veiligheidsmaatregelen op de locatie. Heb je deze niet gekregen of heb je vragen hierover, dan kun je contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van jouw locatie.

Bij het brengen en halen van je kind(eren) binnen in de locatie vragen wij je om een mondkapje te dragen zo lang je binnen bent.

Dragen de pedagogisch medewerkers op de groepen ook een mondkapje?

Onze pedagogisch medewerkers dragen bij het breng- en ophaalmoment geen mondkapje. Zij zijn dan immers bezig met de kinderen in de groep; tijdens de uitvoering van het pedagogisch werk is het landelijke advies om geen mondkapje te dragen.

Als ouders of andere volwassenen voor langere tijd op een groep zijn voor bijvoorbeeld een gesprek of een rondleiding, dan zal de pedagogisch medewerker wel een mondkapje dragen. Vanzelfsprekend blijven we ook dan op 1,5 meter afstand van elkaar.

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op de locatie van mijn kind?

Bij een besmetting van een medewerker of kind op locatie ontvang je hierover een bericht in het ouderportaal. In dit bericht lees je wat de besmetting betekent voor de locatie en voor jouw kind. Bij een besmetting houden we nauw contact met de GGD over de maatregelen voor de betreffende locatie.

Is je kind in nauw contact geweest met een besmette medewerker of kind op de groep, dan adviseert het RIVM in de meeste gevallen om je kind zoveel mogelijk thuis te houden (10 dagen na het laatste contact) en je kind goed in de gaten te houden. Heeft je kind (nog) geen klachten dan mag je kind wel naar de kinderopvang, school en/of sporten.

Voor kinderen die niet in contact zijn geweest met de besmette medewerker, geldt bovenstaand advies niet. Voor hen zijn volgens de GGD geen extra maatregelen nodig.

Ik heb een andere vraag dan bovenstaande vragen. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?

Je kunt hiervoor contact opnemen met je clustermanager of met de klantenservice via 079–7600202 of klantenservice@drieballonnen.nl. Voor gastouderopvang kun je telefonisch of per e-mail terecht bij je vaste bemiddelingsmedewerker.

Voor meer informatie over de maatregelen verwijzen we je naar de informatie van de Rijksoverheid.