Nieuws • 19 november 2020

Impact van corona op onze opvang

Onze organisatie heeft de afgelopen maanden een aantal keer te maken gehad met een tijdelijke sluiting van groepen als gevolg van corona-besmettingen. Tot nu toe zijn op 8 locaties één of twee groepen  meerdere dagen dichtgegaan. Dat heeft best wat impact gehad, niet alleen voor ons als organisatie maar ook voor ouders. Hoewel dit soort besluiten vaak last minute genomen kunnen worden, doen we ons best om ouders tijdig en volledig te informeren. We zijn dan ook blij met het begrip dat we ervaren.

Getroffen maatregelen werken
Sinds de eerste sluitingen in september hebben we direct maatregelen genomen. Zoals het versneld uitbreiden van de flexpool én het privé inkopen van testen om onze medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Soms is er een beroep gedaan op bevoegde collega’s van het hoofdkantoor om op de groepen in te vallen. Dit heeft ertoe geleid dat we het aantal dagen dat we dicht moesten, konden beperken tot het minimum. En we hopen dat we het ergste achter de rug hebben.

Kinderen merken er weinig van
In deze tijd doen we er alles aan om de kinderopvang voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Het activiteitenprogramma passen we waar nodig aan, we doen dingen misschien anders maar net zo actief en net zo ondernemend als je van ons gewend bent. In plaats van een workshop buiten de deur, laten we de workshopbegeleider naar ons komen. Dit bleek ook in de herfstvakantie waar kinderen volop genoten van alle speciale activiteiten. Zo hoeven onze kinderen geen last te ondervinden van de maatregelen rondom corona.

Gezonde medewerkers op de groepen
We zijn trots op onze medewerkers die zich zo goed mogelijk aan de regels houden waardoor we het aantal besmettingen minimaliseren. En als we toch dicht moeten dan gaan we zo snel mogelijk weer open zodra er minimaal één vast gezicht is op de groep, de medewerkers geen klachten hebben én de laatste tien dagen niet in contact zijn geweest met een positief geteste collega.

Delen