Oudercommissie

Denk mee!

Bij De Drie Ballonnen staat jouw kind centraal, maar daarvoor doen wij ook een beroep op jouw inzet en medewerking. Wij betrekken ouders graag bij onze organisatie, zodat wij onze diensten kunnen fijn slijpen met jullie wensen en ideeën.

Op onze locaties is daarom een oudercommissie actief. De oudercommissies denken kritisch mee over het beleid van het eigen kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of integraal kindercentrum. Als lid van de oudercommissie geef je advies aan de clustermanager en draag je bij aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De oudercommissie vergadert vier keer per jaar.

Je kunt als ouder ook zitting nemen in de ouderraad. De ouderraad volgt de overkoepelende beleidslijnen en ontwikkelingen van De Drie Ballonnen en Junis Kinderopvang en brengt hierover advies uit aan de directeur-bestuurder.

Wil jij je aanmelden voor de oudercommissie van de locatie van je kind? Meld je aan via het e-mailadres van jouw locatie.