Ouderraad

De vertegenwoordiging van jou als ouder

De Drie Ballonnen heeft een ouderraad die de belangen van de ouders behartigt. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen. Regelmatig overleggen wij daarom met de ouderraad over het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie. De ouderraad is aanspreekpunt voor de oudercommissies van de locaties.

De ouderraad heeft verzwaard adviesrecht met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Beroepskracht/kind ratio’s;
 • Groepsgrootte;
 • Opleidingseisen beroepskrachten;
 • Algemeen pedagogisch beleidsplan;
 • Algemeen voedingsbeleid;
 • Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;
 • Wijzigingen van het aanbod en tarieven.

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

 • David Vlot (voorzitter ouderraad);
 • Kim van Buul (secretaris ouderraad, voorzitter OC Meerzicht);
 • Sandra Rispens (voorzitter OC Oosterheem);
 • Jet Jacobse (voorzitter OC Buytenwegh);
 • Roulerend OC Leyens;
 • Roulerend OC Rokkeveen.