Over De Drie Ballonnen

Stimuleren van de ontwikkeling

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij stimuleren die ontdekkingstocht door hen op verschillende manieren uit te nodigen om hun mogelijkheden en talenten te gebruiken. We kijken goed naar jouw kind en sluiten met ons handelen aan bij zijn ontwikkeling. We stimuleren zo de emotionele, sociale, motorisch-zintuiglijke, cognitieve, taal- en communicatieve, morele en expressief-beeldende competenties.

Kansen zien

Pedagogisch medewerkers focussen zich soms op een bepaalde competentie. Niet omdat die andere niet belangrijk zijn, maar omdat de pedagogisch medewerker dat ene ontwikkelingsgebied extra aandacht wil geven. Door ons te focussen op een competentie zien we meer: In welke fase zit jouw kind en wat heeft het op dat gebied nodig om gerustgesteld of juist uitgedaagd te worden? Welke activiteiten passen daar goed bij? Door daar op zo’n gerichte manier bij stil te staan, krijgen we een helder beeld van jouw kind en kunnen we zijn ontwikkeling op de juiste manier ondersteunen.