Nieuws • 16 maart 2020

Sluiting kinderopvanglocaties vanwege coronavirus

Op dinsdag 22 april heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat de kinderopvang in Nederland weer opengaat na 11 mei. Onze meest recente berichtgeving hierover lees je hier. Wil je meer weten over de compensatieregeling m.b.t. de eigen bijdrage tijdens de sluitingsperiode van de kinderopvang, klik dan hier.

Onderstaande informatie gaat over de maatregelen die van toepassing zijn tot en met 8 mei. De laatste update van onderstaand bericht was op 23 april 2020 om 14.50 uur.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 22 april 2020 zijn de bestaande maatregelen voor kinderopvang en scholen verlengd tot en met 8 mei. Dit betekent dat onze locaties op dit moment gesloten blijven voor reguliere kinderopvang en buitenschoolse opvang en alleen geopend zijn voor nood-kinderopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Meer over onze nood-kinderopvang, lees je hier.

Over kinderopvang en buitenschoolse opvang in de meivakantie is nog onduidelijkheid. De brancheorganisaties zijn hierover in gesprek met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Naar verwachting wordt donderdag 2 april meer over de meivakantie bekend. We houden jullie hierover op de hoogte via onze website en via het ouderportaal.

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over de gehele situatie en hebben daarom een aantal belangrijke vragen met antwoorden op een rij gezet.

Wat betekenen de maatregelen voor de kinderopvang bij Junis, De Drie Ballonnen en PeuterStart?
  • Vanaf 16 maart tot en met 8 mei bieden wij alleen opvang aan kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken. Bekijk hier welke locaties van De Drie Ballonnen geopend zijn voor nood-kinderopvang in gemeente Zoetermeer. De geopende locaties voor nood-kinderopvang in gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk vind je hier.
  • Voor alle andere kinderen is er in deze periode geen opvang mogelijk. Wij vragen je om je kind(eren) tot en met 8 mei, thuis te houden en (belangrijk!) af te melden in het ouderportaal of de ouder-app. Op basis van het aantal afmeldingen stellen wij onze medewerkersplanning op en rapporteren wij onze kindaantallen aan Veiligheidsregio Haaglanden en aan Gemeente Zoetermeer.
Valt mijn beroep onder de ‘cruciale beroepen’?

Op de website van de rijksoverheid vind je een overzicht met welke beroepen tot de cruciale beroepsgroepen behoren.

Ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn partner niet. Mag mijn kind alsnog naar de kinderopvang komen?

Heb jij als ouder een cruciaal beroep? Dan kan je kind wél naar onze opvang komen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Zo beperken we het besmettingsgevaar voor de kinderen waarvoor opvang noodzakelijk is en voor onze pedagogisch medewerkers. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang).

Ik werk in een cruciaal beroep, maar mijn kind is verkouden. Mag mijn kind alsnog naar de kinderopvang komen?

Het is belangrijk dat je kind geen (milde) verschijnselen heeft. Dat wil zeggen: als je kind klachten heeft als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan verzoeken we je je kind alsnog thuis te houden.

Zijn alle locaties geopend?

Bekijk hier welke locaties van De Drie Ballonnen geopend zijn voor nood-kinderopvang in gemeente Zoetermeer.

Worden de kosten die ik tijdens de sluiting van de kinderopvang gemaakt heb, gecompenseerd?

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang, BSO of gastouder kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

De Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst compenseren de kosten van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Het maximum uurtarief is het vastgestelde maximum tarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert. Ligt de uurprijs van de opvangvorm van jouw kind boven de maximale uurvergoeding, dan ontvang je de overige kosten gecompenseerd door Junis Kinderopvang. Meer informatie over de compensatieregeling lees je hier.

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de kinderen die wel aanwezig zijn?

We besteden  dagelijks met de kinderen aandacht aan hygiënemaatregelen zoals: handen wassen, hoesten, niezen en toilethygiëne. Als de kinderen nog jong zijn, zorgen wij daarvoor. Oudere kinderen leren we zelf hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest, voordat we gaan eten, na hoesten, niezen en buitenspelen  Spelenderwijs leren we hen zo waar ze op moeten letten om niet ziek te worden. Soms ondersteunen we dat proces met het ophangen van pictogrammen.

Een schone locatie helpt om de verspreiding van griep en andere soorten ziektes zoals het coronavirus te voorkomen. Bovendien gedijen bacteriën er minder en is het voor kinderen en medewerkers fijn om te spelen en te werken in een schone ruimteWe huren schoonmaakbedrijven of huishoudelijk medewerkers in voor de grote schoonmaakwerkzaamheden (zoals vloeren en sanitair). Daarnaast werken we op elke groep met een schoonmaakrooster (voor ruimten, meubelen en materialen) volgens de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVMHet speelgoed krijgt regelmatig een sopje en als ze dat leuk vinden, betrekken we de kinderen hierbij. Zo leren ze meteen dat schoonmaken ook gewoon leuk kan zijn. 

Hoe zorgen jullie voor goede hygiënische omstandigheden voor de pedagogisch medewerkers die aanwezig zijn?

Onze medewerkers mogen geen bron van besmetting zijn. Persoonlijke hygiëne is daarom erg van belangrijk. Onze pedagogisch medewerkers volgen de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang van het RIVM  en blijven thuis als zij symptonen hebben als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging/koorts.

Ik heb mijn kind afgemeld voor de komende drie weken bij het kinderdagverblijf, maar ontvang maar maximaal 110 uren afwezigheidstegoed. Ontvang ik de meeruren later als tegoed?

De komende dagen hebben we nodig om alles goed te regelen op onze locaties en te kijken naar de (financiële) gevolgen voor ouders en voor ons als organisatie. We vragen voor deze uitzonderlijke situatie om je begrip en informeren je als hierover meer duidelijk is.

Ik heb een contract voor flexibele opvang. Als ik mijn kind afmeld en ik wil de uren behouden, dan moet ik direct een nieuwe datum voor opvang kiezen. Wat kan ik het beste doen?

Het is belangrijk om de kinderen afwezig te melden voor de al aangevraagde flexibele opvangdagen t/m 8 mei. Waar mogelijk kun je alvast een nieuwe datum aanvragen door middel van ruilen.

Ik heb in de periode na 8 mei kinderopvang nodig en wil graag een rondleiding aanvragen. Is dat mogelijk?

Op dit moment is het aanbieden van rondleidingen niet mogelijk, omdat onze kinderopvanglocaties i.v.m. het coronavirus t/m 8 mei gesloten zijn. Deze maatregel is bedoeld om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een speciale uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van ouders, die werken in cruciale beroepen; voor deze kinderen is wel opvang mogelijk. Werk je in een cruciaal beroep en heb je op zeer korte termijn kinderopvang nodig? Bel dan met onze afdeling Klantenservice via 079-7600202.

Mijn vraag staat niet in bovenstaand overzicht. Is jullie Klantenservice wel geopend?

Wij proberen optimaal bereikbaar te zijn op de locaties en op het servicebureau. Onze afdeling Klantenservice is bereikbaar op 079-7600202. Wellicht komen er veel vragen op ons af. Wij vragen je begrip voor het feit dat we mogelijk niet op alle momenten van de dag goed bereikbaar zullen zijn.

Delen