Regio Zoetermeer

Vakanties en feestdagen

De Drie Ballonnen volgt de schoolvakanties van de gemeente Zoetermeer. In deze weken, zoals aangegeven in het onderstaande overzicht, kun je gebruik maken van onze vakantieopvang. Je dient uiterlijk 4 weken vóór een vakantie via het ouderportaal de dagen door te geven die je wilt afnemen.  Aanmeldingen na sluitingsdatum kunnen wij niet meer in behandeling nemen. Bekijk de sluitingsdagen voor het aanvragen van vakantieopvang (BSO) hier.

Schoolvakanties
Het overzicht van de schoolvakanties is vastgesteld door het Ministerie van OCW, en wordt gehanteerd door de meeste basisscholen in Midden Holland. De Drie Ballonnen volgt deze vakanties en reserveert voor de buitenschoolse opvang de onderstaande periodes voor vakantieopvang:

2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Meivakantie* 3 mei t/m 7 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

*De meeste scholen in Zoetermeer houden als vakantieperiode 26 april t/m 7 mei 2021 aan. Kijk op de website van de school voor de juiste data.

Basisscholen zijn vrij om af te wijken van de vastgestelde vakanties, behalve van de zomervakantie. De praktijk wijst echter uit dat basisscholen deze vakanties meestal volgen. Wij proberen zo mogelijk ook opvang aan te bieden tijdens vakanties van scholen die afwijken van bovengenoemde dagen.

Naast de 11 weken kiest elke basisschool nog een aantal dagen uit als extra vrije dagen, bijvoorbeeld Goede Vrijdag. De Drie Ballonnen streeft ernaar om op deze extra dagen open te gaan op één of meerdere locaties. Voor afspraken omtrent deze dagen adviseren wij je contact op te nemen met het team van je buitenschoolse opvanglocatie.

Feestdagen
Ieder jaar zijn er enkele dagen waarop De Drie Ballonnen geen opvang biedt in verband met feestdagen.

Op onderstaande feestdagen zijn onze deuren gesloten, voor zowel kinderdagverblijven als BSO-locaties. Deze sluitingsdagen kun je niet omruilen voor een andere dag. Deze uren zijn al in de uurprijs verrekend. Het betreft:

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag
Maandag 5 april 2021 Tweede paasdag
Dinsdag 27 april 2021 Koningsdag
Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaartsdag
Maandag 24 mei 2021 Tweede Pinksterdag

Studiedagen
Heeft de basisschool van jouw kind een studiedag? Dan is de BSO op deze hele dag geopend! Je kind is van 7.00 tot 18.30 uur welkom bij de buitenschoolse opvang. De extra uren die je deze dag afneemt vallen onder het tarief voor flexibele opvang.