Nieuws • 25 oktober 2019

Voorschoolse educatie: twee nieuwe coaches

In de vorige nieuwsbericht was het al te lezen: we zijn hard aan het werk om de kwaliteit op alle groepen met voorschoolse educatie (VE) verder te verhogen.

Dat doen we onder andere door goede ondersteuning te bieden aan de pedagogisch medewerkers die op de groepen werken. Coaching is een waardevolle manier om de vakdeskundigheid van medewerkers te vergoten en zo de kwaliteit van onze VE te verhogen.  We hebben twee nieuwe VE-coaches aangesteld. Naast Andrea en Mirjam, die al een aantal jaren bij ons werken, verwelkomen we Laura en Martina.

Wat doen de VE-coaches?

De VE-coaches bieden ondersteuning aan de teams, waardoor er meer aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen, de pedagogisch medewerkers en de kwaliteit. Hun belangrijkste taken zijn:

  • Coachen van de medewerkers op de groep
  • Ondersteunen bij het maken van ontwikkelplannen voor kinderen en voor de groep
  • Begeleiden van besprekingen van de kinderen
  • Kinderen observeren
  • Contacten onderhouden met de ouders bij de inschrijving en eventuele doorverwijzingen, gesprekken voeren met andere organisaties etc.

De VE-coach is adviserend en ondersteunend aan de clustermanager, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit op haar locaties. De drie VE-coaches gaan nauw samenwerken en worden daarbij ondersteund door een van onze pedagogen. Zo dragen we bij aan optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen; alleen het beste is goed genoeg!

Delen