Een extra zetje

Voorschoolse educatie (VVE)

Wat is voorschoolse educatie?
Voorschoolse educatie is onderdeel van ‘voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE). Bij voorschoolse educatie krijgen peuters in de peuteropvang of dagopvang een specifiek aanbod aan activiteiten. Deze activiteiten bieden extra ondersteuning met betrekking tot de (taal)ontwikkeling, met als doel het beperken of voorkomen van achterstanden zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen in het basisonderwijs.

Onze visie op voorschoolse educatie
Alle kinderen verdienen gelijke kansen in het onderwijs. Daarvoor werken wij intensief samen met ouders en netwerkpartners. Voor kinderen met een (taal)achterstand is een versterkt (taal)aanbod van groot belang. Hiervoor werken wij met de erkende methode Piramide. Spelenderwijs verkennen kinderen hun mogelijkheden en kunnen zij leren en zich ontplooien, mede als basis voor het onderwijs.

Hoe werkt het precies?
Het Consultatiebureau (Centrum voor Jeugd en Gezin) geeft een verwijzing voor voorschoolse educatie af wanneer je kind een (verhoogd risico op een) achterstand in de (taal)ontwikkeling heeft. Voor het beste resultaat houden wij de richtlijn aan van een afname van 4 dagdelen, d.w.z. circa 16 uur per week.

Denk je zelf dat jouw kind voorschoolse educatie nodig heeft? Maak dan een afspraak met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het Centrum van Jeugd en Gezin.

Hoe ziet voorschoolse educatie er bij ons uit?
Kinderen met een VVE indicatie kunnen op alle groepen terecht. Onze VVE coach is geregeld op de groepen aanwezig en coacht de medewerkers van de groepen. Samen met de VVE coach zorgen de pedagogisch medewerkers voor een rijke speelleeromgeving en een rijk taalaanbod en worden er gedurende het jaar maandelijks thematische activiteiten aangeboden.
Op groepen waar kinderen met een VVE indicatie aanwezig zijn stellen wij extra eisen aan:

 • De werkwijze en het aanbod op een groep
 •  De samenwerking met ouders; ouderbetrokkenheid is erg belangrijk binnen Piramide
 • De doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs
 • De samenwerking met het Centrum van Jeugd en Gezin en andere netwerkpartners
 • De begeleiding van kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben
 • De scholing en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers

Meer informatie over onze werkwijze bij voorschoolse educatie vind je in ons pedagogisch beleidsplan.

Wij werken met Piramide.
Binnen de Gemeente Zoetermeer wordt gebruik gemaakt van een erkende methode voor (taal)-ontwikkeling: Piramide. Piramide is voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.
Wat houdt deze VVE methode in?
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk thema dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:

 • Persoonlijkheidsontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling
 • Kunstzinnige ontwikkeling
 • Ontwikkeling van de waarneming
 • Cognitieve ontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
 • Taalontwikkeling
 • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

Elke 3- 4 weken staat er een ander thema centraal. Bijvoorbeeld: Wonen, Mensen jij en ik, Herfst. Alle activiteiten zijn gericht op het thema en het thema is ook duidelijk zichtbaar in het lokaal.

Meer informatie?

Vraag het ons gerust!

Wil je meer informatie over voorschoolse educatie en peuteropvang bij De Drie Ballonnen? Of heb je interesse in peuteropvang voor jouw kind? Neem dan gerust contact op met onze Klantenservice, via 079 – 760 02 02 of klantenservice@drieballonnen.nl.